Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana

Statystyki

  • Odwiedziny: 141402
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 193 dni
Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

Historia Społecznej Szkoły Podstawowej w Mechnicy, czyli „szkoły dla każdego i to bez czesnego”

 

Pierwsza szkoła w Mechnicy istniała w miejscu dzisiejszego Domu Parafialnego.
W 1865 roku do dwuklasowej Szkoły Katolickiej chodziło wówczas 165 dzieci z Mechnicy i Kamionki. 

Lata 2000 – 2001 były dla mechnickiej szkoły bardzo trudne, a zarazem burzliwe. 

1 września 2001 roku odbyło się uroczyste otwarcie Społecznej Szkoły Podstawowej w Mechnicy. Była to pierwsza, i jak do tej pory jedyna tego typu, niepubliczna szkoła na prawach publicznej w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim. Pierwsze lata istnienia placówki były trudne i nad upiększaniem szkoły pracowali społecznie, zarówno rodzice, pracownicy szkoły, jak i uczniowie. Udało się jednak wymienić większość okien, utworzyć pracownię języka niemieckiego, wyposażyć dzięki rodzicom i wsparciu z Niemiec pracownię komputerową oraz zbudować boisko do koszykówki. 

Kolejne lata przyniosły wiele nowych zmian. Dzięki licznym projektom napisanym przez dyrektora szkoły Elżbietę Dziuda w latach 2007 – 2013 pozyskano łącznie kwotę w wysokości 310 417,00 zł. 

I tak w roku 2007 dzięki środkom ministerialnym i unijnym pozyskano nową Pracownię Komputerową ( 10 komputerów, laptop, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne) oraz Internetowe Centrum Multimedialne do biblioteki szkolnej (4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne). W latach 2007 – 2013 zrealizowano 8 innych projektów, które pozwoliły zdecydowanie poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły, wzbogacić bazę dydaktyczną i promować edukację w środowisku lokalnym. Dla uczniów oznacza to nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego, ale także możliwość podnoszenia wyników w nauce, zdobycia karty pływackiej, nieodpłatny udział w wielu ciekawych zajęciach, wyjazdach i wycieczkach. Dla szkoły jest to możliwość zakupu wielu drogich i nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz środków audiowizualnych  (patrz: Projekty realizowane ze środków unijnych). Dla nauczycieli realizacja projektów to dodatkowe formy samodoskonalenia i własnego rozwoju, a jednocześnie wzbogacanie warsztatu pracy, pozwalające nauczać bardziej atrakcyjnymi i aktywnymi metodami. 

            Wykorzystując środki unijne na poszerzanie oferty edukacyjnej można było jednocześnie dokonać modernizacji i generalnego remontu szkoły (patrz: Remonty). Biblioteka szkolna została wzbogacona o wszystkie podręczniki szkolne, z których nieodpłatnie korzystają uczniowie od 10-ciu lat. Później wprowadzono ministerialne dotacje na podręczniki. Zakupiono indywidualne szafki dla każdego ucznia na podręczniki i rzeczy osobiste. 

Dyrekcja szkoły wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica sukcesywnie dbają o poprawę warunków nauczania, pracy i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników szkoły. Zakupiono dwa busy, którymi dowozi się uczniów do szkoły z odległych miejscowości (obecnie dowozimy 37 uczniów), a także na konkursy i zawody. W roku 2007 roku utworzono nowe miejsce pracy dla kierowcy – konserwatora, w roku 2009 dla sekretarki szkoły, a w 2015 r. dla kierowcy - pracownika obsługi. Zainstalowano centralę telefoniczną. Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni mają do swej dyspozycji nowoczesny sprzęt komputerowy, laptopy i wszelkie urządzenia biurowe. Dostęp do Internetu jest nieograniczony w całym budynku szkolnym. W szkole funkcjonowała tzw. „e – wywiadówka”, a od nowego roku szkolnego rusza program „e – Dziennik”.  Programy te pozwalają na bieżące informowanie rodziców przez nauczycieli o postępach dzieci w nauce i zachowaniu, a także prowadzenie wzajemnej korespondencji.  Jest wspaniałym narzędziem dla dyrektora szkoły służącym do bieżącego monitorowania systemu oceniania i sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

Strategiczny system zarządzania szkołą zdecydowanie usprawnił organizację pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjnej, co jednocześnie wpłynęło i nadal wpływa na poprawę jakości i efektywności pracy szkoły. 

12 stycznia 2012r.nadano szkole imię ks. Jana Twardowskiego o oddano do użytku nową salę gimnastyczną. 

W 2013 roku wykonano termomodernizację budynku szkolnego, w 19 grudnia oddano do użytku boisko wielofunkcyjne typu „Orlik”. 

Ze względu na ciągły wzrost liczby uczniów, w sierpniu 2013 roku nabyto na zasadach leasingu nowy bus szkolny Opel Vivaro, a drugi w lipcu 2015 roku. Dzięki temu w ciągu ostatnich 4 lat nastąpił wzrost liczby uczniów o 40 %.  

Tak duży wzrost liczby uczniów, pomimo dotkliwego niżu demograficznego, świadczy o cieszącym się uznaniu dla naszej szkoły i jej prestiżu na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie

Szkoła w roku 2001, po przejęciu przez Stowarzyszenie.

Powiększ zdjęcie

Nasza szkoła z roku 2006, przed budową sali gimnastycznej i boiska

Powiększ zdjęcie

Nasza szkoła dzisiaj.

Powiększ zdjęcie

Plac szkolny przed budową boiska szkolnego.

Powiększ zdjęcie

Wielofunkcyjne boisko sportowe - dzisiaj.