Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana

Statystyki

  • Odwiedziny: 141397
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 193 dni

DFK Kamionka i Mechnica

DFK

  1. Jak długo trwa współpraca z naszą szkołą i w jaki sposób została nawiązana?
  2. Opis współpracy. Na czym ona polega?
  3. Dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z naszą szkołą?

 

  1. Współpraca ze szkołą w Mechnicy rozpoczęła się już w 1990 r., krótko po zarejestrowaniu Towarzystwa Społeczno-KulturalnegoNiemców na Śl. Opolskim (nazwa oficjalna to TSKN, natomiast pojedyncze koła działające w miejscowościach noszą nazwę DFK (DFK: Deutscher Freundschaftskreis). Współpraca nawiązana została oficjalnie, poprzez spotkania i rozmowy zarządu DFK - Mechnica i Kamionka z Dyrekcją Szkoły w Mechnicy.

 

  1. W okresie początkowym, w latach 1990-1998 współpraca polegała na udzielaniu szkole pomocy materialnej oraz w pozyskiwaniu materiałów do nauczania j. niemieckiego, w tym także wyposażenia klasopracowni językowej w ksera, magnetofony, wieże Hi-Fi, mikrofony, instrumenty muzyczne oraz pomoce naukowe: książki, ćwiczenia do nauki j. niemieckiego. Do 2005 r. zarząd DFK opiekował się również nauczycielami j. niemieckiego (pochodzącymi z Niemiec), którzy w ramach programu: „Seniorenlehrer / nauczyciele seniorzy”, finansowanego przez RFN, przebywali i nauczali j. niemieckiego w Szkole w Mechnicy.

Od początku istnienia DFK w Mechnicy miała miejsce także współpraca społeczno-kulturalna, np. poprzez organizowane przez DFK spotkania mikołajkowe i karnawałowe dla dzieci. Dzieci ze szkoły w Mechnicy wzbogacały te spotkania występami artystycznymi 
w j. niemieckim i otrzymywały jako prezenty książki w j. niemieckim oraz słodycze. 
W ostatnim czasie zorganizował nasz DFK dla szkoły wycieczki studyjno-edukacyjne.

16. luty 2007 - pokaz filmów niemieckojęzycznych dla dzieci SSP z podziałem na grupy I-III oraz IV-VI. Projekt kulturalny DFK Mechnica i Kamionka przeprowadzony przy współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu.

11.06.2007 - „Śladami Josepha Freiherr von Eichendorff”, jednego z największych poetów romantyzmu europejskiego, wywodzącego się ze Śląska.

30.09.2007 - udział dzieci z SSP w Mechnicy w historycznym akcie beatyfikacji Służebniczki Bożej Marii Luizy Merkert w Nysie.

 

7.06.2008 - „Śladami księcia Karla Maxa von Lichnowsky”, ambasadora Niemiec w Londynie w 1914 r., wielkiego męża stanu, który usiłował zapobiec wybuchowi I Wojny Światowej.

20.09.2008 - wyjazd na XIII Pielgrzymkę Narodów do Maria Hilf w Czechach. Na życzenie arcybiskupa A. Nossola, biskupa Diecezji Opolskiej oraz prałata W. Globischa (Duszpasterza Mniejszości Narodowych w Diecezji Opolskiej) dzieci ze SSP w Mechnicy (Dominika i Wiktoria Jasik oraz Agnieszka Osieka) będące jednocześnie dziećmi członków naszego DFK przyczyniły się do przygotowania programu artystycznego towarzyszącego pielgrzymce oraz aktywnie uczestniczyły w przebiegu mszy świętej. Dzieci z SSP w Mechnicy deklamowały wiersze o tematyce religijnej w j. niemieckim przed paroma tysiącami pątników, a w czasie mszy św. wręczyły Arcybiskupowi Nossolowi własnoręcznie wykonane obrazki i różańce.

 

Styczeń 2008: Na zaproszenie Zarządu DFK grupa dzieci ze SSP w Mechnicy zaangażowała się w przebieg rocznego zebrania sprawozdawczego naszego DFK. Dzieci, pod opieką nauczycieli, przedstawiły ciekawy i bogaty program artystyczny w j. niemieckim.

3 grudzień 2008 Dzięki współpracy z Panią Beatą Heisse (Metodyk ds. nauczania języka niemieckiego jako ojczystego - Instytut Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie) i Instytutem Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie udało się zarządowi DFK zorganizować występ klauna „Michelino”. Interaktywne przedstawienie w języku niemieckim zachwyciło dzieci i po raz kolejny pokazało, że duża część dzieci dobrą znajomość języka niemieckiego wynosi z domu.

 

Wakacje letnie: Co roku, w czasie trwania wakacji letnich, DFK umożliwia wyjazd 2 dzieci z SSP w Mechnicy na dwutygodniowe kolonie letnie, organizowane i finansowane przez DFK, jak i umożliwia udział kilkunastoosobowej grupy młodzieży w jednodniowych wycieczkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży po Śląsku. (Kopie zdjęć - ksero - są u p. Dyrektor)  

2007-2008: Bawarskie Ministerstwo Kultury i Edukacji już od 30 lat organizuje renomowany konkurs: „Niemcy i ich wschodni sąsiedzi”. Edycja konkursu 2007 była drugą, w której mogły wziąć udział szkoły zagraniczne. Motto konkursu brzmiało: „W poszukiwaniu śląskiego królestwa niebieskiego”. Ze Śląska  do konkursu przystąpiło około 1000 uczniów, zgłoszono 30 projektów.

Zarząd DFK w Mechnicy poinformował Dyrekcję Społecznej Szkoły Podstawowej w Mechnicy o przeprowadzanym konkursie oraz zaoferował pomoc w tym zakresie. Dla każdego ucznia przygotowano zeszyt konkursowy oraz pomoce naukowe (broszury informacyjne).

Pani Jowita Śliwińska, nauczycielka języka niemieckiego, postanowiła wystawić z grupą uczniów na podstawie  legendy krótką sztukę teatralną: „O mechnickich utopcach”.

Z młodszymi uczniami rozwiązywane były testy na temat kultury i historii Śląska.

31 stycznia 2008 r. przewodnicząca DFK Mechnica i Kamionka Elwira Lempart wręczyła 20 uczniom biorącym udział w konkursie dyplomy uznania oraz nagrody książkowe przysłane specjalnie dla uczniów mechnickiej szkoły przez stronę bawarską. Warto zaznaczyć, że przygotowana sztuka teatralna zajęła IV miejsce konkursowe.

Ponadto szkoła otrzymała 3 płyty DVD z filmami edukacyjnymi w j. niemieckim.

10 czerwca 2008 r. odwiedził nasz DFK oraz dzieci w SSP w Mechnicy długo oczekiwany gość honorowy ksiądz Konrad Wersch.

 

W imieniu wszystkich członków DFK przekazaliśmy mu dar pieniężny. Nasza ofiara przekazana została na rzecz „kuchni dla ubogich” w Katowicach, której założycielem jest właśnie ks. Konrad Wersch. Na przedpołudniowym spotkaniu księdza z dziećmi w SSP w Mechnicy opowiedział im o pracy i potrzebach w „kuchni dla ubogich”. Ksiądz zwrócił uwagę na wartości chrześcijańskie, bo chrześcijaństwo to również troska o nasze siostry i braci znajdujących się w prawdziwej potrzebie.

 

  1. Część uczniów uczęszczających do SSP w Mechnicy są dziećmi członków koła DFK. Natomiast wszystkie dzieci uczą się j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Tutejszy Zarząd DFK swoją działalność opiera na statucie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, który w § 6, punkt 1 i 5, określa jako cele działania Towarzystwa: „Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności niemieckiej” i „Organizowanie i zaspakajanie potrzeb młodzieży” oraz w § 7, punkt 4, określa jako środki działania m.in.: „Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie uwzględnienia życzeń ludności niemieckiej (..)”